Előadók

Norman Doidge

Norman Doidge, M.D., pszichiáter és pszichoanalitikus a University of Toronto egyetem karán. „A változó agy” című könyve Oliver Sacks értékelése szerint „Lenyűgöző... reménykeltő képet fest az emberi agy végtelen alkalmazkodó készségéről.” A London Times szerint „Brilliáns... Doidge felvázolta a tudomány alapjaiban elért hatalmas előrelépést... beláthatatlanok a következmények”. A Dana Brain Foundation USA keretén belül a Cerebrum folyóirat az agyról íródott 30 000 könyv közül választotta ki mint a legjobb összefoglaló könyvet az agyról. A „Hogyan gyógyul az agy” című második könyvével együtt a New York Times-nál és nemzetközi szinten is bestsellerekké váltak. Lásd: normandoidge.com.

HOGYAN GYÓGYUL AZ AGY

A neuroplaszticitás felfedezése – mely szerint a gondolatok és a mentális tapasztalat megváltoztathatja az agy szerkezetét és funkcióját – az elmúlt 400 év legfontosabb változását jelenti az agy értelmezése terén.

Több évszázadon keresztül az agyra úgy tekintettek, mint egy gépezetre, amelynek károsodását követően nem „nőhetnek ki új részei”, illetve az utóbbi időben úgy, hogy olyan szakosodott módon a tudat kialakítására fejlődött ki, hogy elveszítette gyógyulási képességét, amellyel a többi olyan szerv mint a bőr, a csont, a vér és a máj rendelkezik. Ez neurológiai nihilizmushoz vezetett számos agyi és pszichiátriai állapottal kapcsolatban.

Ebben az előadásban megmagyarázzuk a neuroplaszticitás alapjait; megvilágítjuk az alapvető kísérleteket, amelyek azt eredetileg bizonyították, és közelebbről megtekintjük azt a három tényezőt, amely előrelépést tesz lehetővé számos olyan állapotnál, amelyekről eddig azt gondoltuk, hogy esetükben már nincs segítség. Megmutatjuk, hogy az agy rendelkezik egy sajátos gyógyulási móddal, amely különbözik a más szerveknél tapasztalttól, és megvizsgáljuk az agy gyógyulásának öt stádiumát. Ezek a stádiumok a következők: a teljes neuronális és sejtszintű egészség korrekciója, neuromoduláció, neurorelaxáció és neurodifferenciáció.

Közelebbről rávilágítunk egész sor olyan nehézségre, amelyek gyógyíthatók, beleértve a krónikus fájdalom, a tanulási nehézségek, az ADHD, autizmus, súlyos agysérülés, agyvérzés és mozgászavarok egyes formáit, amennyiben időnk engedi.

Sally Goddard Blythe

Sally Goddard Blythe MSc. a Neurofiziológiai Pszichológiai Intézet (INPP) igazgatónője. Nyolc könyvet írt, és részt vett további 14 országban az INPP módszerrel végzett kutatási és posztgraduális oktatás megvalósításában. Egyben olyan könyvek és cikkek szerzője is, amelyek a gyermek fejlődésével és a sajátos tanulási zavarok neurodevelopmentális tényezőivel foglalkoznak, mint például: A neuromotoros iskolaérettség értékelése; Az INPP fejlődési szűrővizsgálata és az INPP iskolai intervenciós programja; Neuromotoros éretlenség gyermekeknél és felnőtteknél, valamint az INPP szűrővizsgálata orvosok és gyógytornászok számára. Sally Európa-szerte és az Egyesült Államokban előadásokat tart a gyermekek reflexeinek szerepéről a fejlődésben és a tanulási problémákban.

Tanulással a mozgásért, mozgással a tanulásért. Hogyan teremti meg a fizikai fejlődés a tanulás alapjait.

A fejlődés kulcsfontosságú szakaszában a primitív és testtartási reflexek az érettség mutatói a központi idegrendszer (CNS) fejlődésében és működésében. Az INPP módszer a meglévő primitív és testtartási reflexeket használja fel az iskolakorú gyermekeknél és a felnőtteknél egy olyan eszközként, amellyel lehetséges: a) értékelni a központi idegrendszer működését; b) mutatókkal szolgálni arra a fejlettségi szintre vonatkozóan, amelytől az orvoslás kezdődik; c) mérni az előrehaladást.

Az INPP iskolaprogram bevezetése rámutatott arra, hogy a neuroplaszticitás lehetővé teszi, hogy a fizikai intervenciós programok a fizikai készségeken túl másra is hatással legyenek;  a neuromotoros éretlenség tüneteinek statisztikailag szignifikáns csökkenését a rossz társadalmi és anyagi helyzettel kapcsolatos diszfunkció szintjének csökkenése kísérte.

Sally egyúttal megindokolja azt is, hogy a neuromotoros éretlenséggel kapcsolatos problémák – amennyiben nem ismerik fel őket már gyermekkorban – miért vezethetnek olyan felnőttkori nehézségekhez, mint az agorafóbia vagy a pánikbetegség.

Manuel Dominguez Alcon

Az Istituto Fay Onlus nevű saját magán rehabilitációs központját vezeti Quercy-ben Lucca tartományban Olaszországban, ahol a neurodevelopmentális késés gyógyászati szakembereként is dolgozik. Alkalmazza az INPP és a Johansen-féle individuális auditív stimuláció (JIAS) gyógyászati módszert is, és a jelen módszerek hivatalos országos képviselője Olaszországban. Manuel és csapata a következő területekkel foglalkozik: az autizmus és a pervazív fejlődési rendellenességek gyógyítása, gyermekbénulás, genetikai szindrómák, tanulási nehézségek. A fejlődési rendelleneségekkel küszködő személyek családtagjai, valamint az ilyen személyekről gondoskodó szolgáltatók és önkéntesek számára tanfolyamokat nyújtanak. A kliensek számára összefogó fejlődési tanácsadói programot és tanulási nehézségekkel foglalkozó tanácsadó programot állítanak össze.

ÉRTELMEZHETŐ A NEUROLÓGIAI FEJLŐDÉS EGY ÁLLANDÓ FOLYAMATKÉNT? AZ ÉRETLEN REFLEX RENDSZERREL KAPCSOLATBAN SZERZETT TAPASZTALATOK SÚLYOS NEUROLÓGIAI FEJLŐDÉSI RENDELLENESSÉGEK ESETÉN.

Intézetünkben az elmúlt 20 év során azon dolgozunk, hogy súlyos neurológiai fejlődési rendellenességekben (gyermekbénulás, autisztikus spektrum zavarok és genetikai rendellenességek, például Down-szindróma) szenvedő gyermekek neurodevelopmentális programjait értékeljük és alkalmazzuk. Bemutatjuk önöknek közvetlenül a klinikai gyakorlatból és megfigyelésekből szerzett tapasztalatainkat, valamint három kísérleti tanulmány segítségével bemutatjuk az INPP kérdőívvel, valamint a primitív és testtartási reflexek értékelésével kapcsolatos diagnózisok különböző csoportjainak adatait. Célunk, hogy megfigyeljük a neuromotoros éretlenség előfordulását a neurológiai fejlődés komplex rendellenességeiben annak érdekében, hogy jobban megértsük, hogyan kell a tüneteket értékelni és enyhíteni.

Roksana Malak

Szenvedélye a fejlődési késéssel küzdő gyermekek terápiája. Számos cikk szerzője. A fizioterápia és oszteopátia terén a korai beavatkozással foglalkozik, és tudósként dolgozik a lengyel Poznańi Orvostudományi Egyetemen. Az alábbi tanfolyamokon vett részt: Brazelton skála az újszülöttek viselkedésének értékelésére, Skála az újszülöttek viselkedésének értékelésére, Cambridge; NDT Bobath; Bobath Baby, Általános mozgások (alapszintű, haladó); Szenzoros integráció, FITS, PNF, Halliwick. Egyike az Országos Gyógytornászok Kamaráján belül a fizioterápiás folyamat minőségét és ellenőrzését végző nemzeti szakértői csoport hat tagjának.

A TOMATIS TERÁPIA FELADATA A FEJLŐDÉSI RENDELLENESSÉGEKKEL KÜZDŐ GYERMEKEK GYÓGYKEZELÉSÉNEK RÉSZEKÉNT

A fejlődési rendellenességekkel küzdő gyermekeknek átfogó terápiára van szükségük. A zene használható terápiás beavatkozásként. A Tomatis módszert a fejlődési késéssel, agysérüléssel, több érzékelő rendszeri zavarral küzdő gyermekek gyógykezelésére használják. A tanulmány megerősítette, hogy a Tomatis terápia befolyásolhatja az olvasási készség fejlesztését.

Susanne Codoni

Susanne egy speciális pedagógus, aki siket és nagyothalló gyerekekkel foglalkozik, és egyben logopédus is. Okleveles szakértő olyan területeken, mint a craniosacralis terápia, a myofascialis felszabadulás és más interdiszciplináris megközelítések terén. Az NLP és a miofunkcionális terápia okleveles oktatója, az arcsebészet klinikai tanácsadója és kidolgozta a k-o-s-t koncepciót. Susanne a Bázeli Egyetem Orvostudományi Karán az orvostudomány díszdoktoraként oktatja a LAG Craniofacial Kinetics tanfolyamát. Hosszú évek óta dolgozik értelmi és mozgássérült gyermekekkel, valamint baleset, trauma vagy betegség után arcdiszfunkcióval és malformációval küzdő felnőttekkel.

A TESTRE IRÁNYULÓ BESZÉDTERÁPIA KONCEPCIÓJA (K-O-S-T)

A beszéd- és nyelvi rendellenességek, amelyek funkcionális komponensekkel bírnak, megszokottak és nagyon gyakran fordulnak elő a logopédus mindennapi munkájában. Gyakran többcélú megközelítést igényelnek. Az ilyen beszédzavarral küzdő betegek többségénél kimutatható az orofacialis rendszer diszfunkciója, valamint a test egyéb funkcionális problémái. Az arcizom működési zavara, a rossz testtartás, a késleltetett pszichomotoros fejlődés, a rossz észlelés, a koncentráció ingadozása és a tanulási zavarok kéz a kézben egymással együtt járnak és fordítva is igaz ez.

A k-o-s-t® egy pragmatikus és aktív koncepció, amely sokéves gyakorlati tapasztalatokon és fejlesztésen alapul, valamint multidiszciplináris iskolai és orvosi diagnosztikán is alapul. Figyelembe veszi az egész test jólétét és funkcionális folyamatát, a kliens és környezete közötti harmóniát és a kreatív párbeszédet.

Maria Matuszkiewicz

Maria Matuszkiewicz, MA doktori hallgató a Varsói Társadalomtudományi és Bölcsészettudományi Egyetem Pszichológiai Karán (Lengyelország), az Amerikai Beszéd-Nyelv-Hallás Egyesület (ASHA) tagja és az INPP Poland igazgatója. Pszichológusként és logopédusként dolgozik, az INPP és SI neurológiai fejlődés terapeutája, a Johansen hallásmód (JIAS) és az EMDR terapeutája is. Fő kutatási és gyógyászati érdeklődési területe a neuromotoros éretlenség, a beszédzavarok és a szorongás kapcsolata. Felelős az egyéves INPP posztgraduális tanulmány vezetéséért.

NYELVFEJLŐDÉSI ZAVAROK ÉS A TARTÓS PRIMITÍV REFLEXEK SZINTJE KISGYERMEKEKNÉL

Nyelvfejlődési zavarok (DLD) figyelhetők meg azoknál a gyermekeknél, akik – különösebb ok és súlyos kognitív, hallási, környezeti vagy neurológiai hiányosságok nélkül – nem fejlesztik megfelelően nyelvi készségüket. A kutatás célja annak kiderítése volt, hogy a DLD-s gyermekek körében magasabb-e a gátolatlan primitív reflexek szintje a normálisan fejlődő gyermekekhez képest. A következtetés az volt, hogy a tartós primitív reflexek fontos tényezők a DLD tekintetében. A fejlődési beszédzavarokkal küzdő gyermekeknél nagyobb a hajlam az idegrendszer lassúbb fejlődésére.

Ted Pawloff

Ted Pawloff fiatalkorában különféle spirituális utakat is kutatott. 14 éves korától Nagy-Britanniában élt, ahol később egy sikeres vállalkozást alapított. 45 éves korában pszichológiai diplomát szerzett, és ezen a területen különösen vonzotta az érzelmek, a megtestesülés és a tudat neuropszichológiája. Hosszú éveken át workshopokat szervezett, és azt tanította, hogyan kell a hanggal dolgozni. Peter Blythe-nál képzést szerzett a neurodevelopmentális késés kezelésében. 20 éve dolgozik szülőhazájában - Ausztriában, gyakran felnőtt kliensekkel. Pszichoterapeutaként is dolgozok, képzett az Imago párterápia területén is. Az inkarnáció iránti érdeklődése arra késztette, hogy Alexander műszaki tanára és a TRE - Trauma Releasing Exercises (Traumaoldó gyakorlatok) oktatója legyen.

A FELNŐTT KLIENSEK TÁMOGATÁSÁNAK KULCSFONTOSSÁGÚ TÉNYEZŐI A NEUROLÓGIAI FEJLŐDÉS VÁLTOZÁSÁNAK FOLYAMATÁBAN

Kezdjük a megőrzött elhúzó és/vagy Moro-reflexxel, áttekintünk néhány térképet és modellt, amelyek segítenek megérteni azok a felnőtt kliensekre kifejtett hosszú távú hatását. Ide tartoznak a kötődéselmélet, a polivagális elmélet és a pszichodinamikai fejlődéselmélet.

A neuromotoros éretlenség következményei mindenütt negatív hatással lehetnek a felnőtt kliensek életére. A kötődéselmélet, a polivagális elmélet és a pszichodinamikai fejlődéselmélet részletesen elmagyarázza, hogyan befolyásolja ez az önmagukról, a társadalmi interakcióikról és a világról alkotott felfogásukat. Ennek segítségével megérthetjük a bemutatott problémák sokféleségét és mélységét. Ide tartoznak a depressziótól kezdve az ellenőrizetlen agresszióig terjedő negatív érzések visszatérő és/vagy mindenütt jelenlévő állapotai, az alacsony önbizalom, a rossz alkalmazkodóképesség és magatartás, amely gondot okoz a személyes kapcsolatokban és a karrierben valamint a rossz egészségi állapot és a hosszú távú stressz miatt csökkenő várható élettartam.

Megvizsgáljuk az arra vonatkozó példákat, hogyan lehet ezeket a modelleket a gyakorlatban terápiás kapcsolatban felhasználni. Ez tisztázza a terapeuta kulcsszerepét: fő feladata a biztonságos kapcsolat elősegítése. A kliens számára ez lehetővé teszi, hogy lépésről lépésre megnyíljon, és mélyrehatóan és együttérző módon megértse saját magát.

Amikor a biztonság és a jólét állapota növekvő megbízhatósággal ismétlődik, a felnőtt kliens fokozatosan pozitív érzésekkel és elfogadással vesz részt a környező világban. Amint az új megértése átalakítja az önmagáról és a világról alkotott nézetét, internalizálódik, és ezt sugározni kezdi mások felé.

Marina de Santiago Buey

Marina de Santiago Buey okleves specialista a logopédia területén, és továbbra is foglalkozik a tanulási, olvasási és viselkedési problémák neurológiai alapjainak kutatásával. A munkája során alaposabban megismerte az örökbefogadott gyermekek sajátos igényeit, amelyek úgy tűnik, különböznek a többi gyermekétől. Az egyéves INPP tanfolyamon szerzett ismereteinek köszönhetően megértette az egyes nehézségeket és azok kiváltó okait. A nehézségek, amelyekkel találkozott, arra késztették, hogy elhatározta, elmélyíti az agy elektromos működésével kapcsolatos ismereteit. Különösen a normális vagy kóros agyműködés mérésére használt QEEG és a Neurofeedback terápiás eszköz keltette fel az érdeklődését.

AZ ÖRÖKBEFOGADOTT GYERMEKEK KOMPLEX TÜNETTANA. A QEEG, MINT AZ INPP-T ÉS A NEUROFEEDBACK-ET (BIOFEEDBACK) KOMBINÁLÓ GYÓGYKEZELÉSPROFIL KIDOLGOZÁSÁHOZ HASZNÁLT KIEGÉSZÍTŐ ESZKÖZ JELENTŐSÉGE

A gyermekkorban az örökbefogadott és intézményesített gyermekek által elszenvedett nagy hiányok miatt olyan egyének populációjával találjuk szemben magunkat, akiknél olyan nagyon komoly problémák mutatkoznak, amelyek más csoportokban általában nem találhatók meg. A legújabb tanulmányok azt mutatják, hogy az ADHD, a tanulási nehézségek és a pszichiátriai rendellenességek gyakorisága sokkal magasabb ebben a csoportban.

Az ezekkel a gyermekekkel foglalkozó terapeuták az INPP terápia során még további nehézségekkel is szembesülnek, mint például: a gyógykezelés kezdetén nagy valószínűséggel mellékhatások léphetnek fel – igényes, ingerlékeny vagy akár agresszív személyiségek, valamint olyan tünetekkel, mint a hiperkinézia vagy az impulzivitás, amelyek úgy tűnik a kezelés során nem alakulnak pozitívan.

A QEEG vagyis az Agytérképezés egy nem invazív technika, amely lehetővé teszi a terapeuták számára az agyi aktivitás vizsgálatát az agy egyes területei elektromos aktivitásának mérésével, és annak életkor és nem szerinti, egy normatív adatbázissal történő összehasonlításával. Ez a teszt lehetővé teszi azon okok megvizsgálásának megkezdését, amelyek miatt ezek a nehézségek az örökbefogadott gyermekek populációjánál jelentkeznek. A Neurofeedback – mint a jelen agytevékenység modulálására használt hatékony technika – az INPP terápiával kombinálva segíthet az ilyen nehézségek áthidalásának folyamatában.

Ivan Juráš

Orvosként dolgozott egy gyermekklinikán, elvégezte a „The Postgradual training course on neurodevelopmental delay” (posztgraduális képzés a neurodevelopmentális késésről) képzést a The Institute of Neuro-Physiological Psychology-ban Chester-ben, Nagy Britanniában, a pozsonyi Montessori magán óvoda és általános iskola megalapítója és tanácsadója. A Montessori Europe irányító testületében tevékenykedett, a Munka, Szociális- és Családügyi Központi Hivatal vezérigazgatójaként. Két iskolaügyi miniszter külső tanácsadója. 1990-től különböző ágazatokban alapított és irányított vállalatokat (orvostudomány, vegyipar, áruforgalmazás, szolgáltatások). A Lambda Life a.s. tudományos igazgatójaként tevékenykedik, a Pszichoterápiás és Szocioterápiás Intézet aktív tagja, csoportterápia facilitátor, családi rendszerek harmonizálásának facilitátora - elősegítője. Az INPP módszer szakfelelőse Szlovákiában és Csehországban. Előadásokat tart a neurofiziológiáról, az orvostudomány, az oktatás, az inklúzió és a személyiségfejlődés különböző területeiről.

Humánbiológia és a  Technológia (A digitális kor hatása)

Az emberi tanulás egy egész életen át tartó folyamat. Az egyén fejlődésével párhuzamosan zajlik a szervezetben – és azon belül az idegrendszerben (beleértve az agyat is) – végbemenő fejlődési folyamatok eredményeként. A legutóbbi megállapítások azt sugallják, hogy az idegrendszer – főként az agy – fejlődése szintén egy egész életen át tartó folyamat. Ez az emberi alkalmazkodás alapja. Ezekre a folyamatokra kihatással van a környezet és az életmódunk is. A neurofiziológiai és neuropszichológiai eredmények azt mutatják, hogy a technológiai fejlődésnek gyakran negatív, néha romboló hatása is van a szervezet különböző funkcióira, és ezt követően a tágabb társadalomra is. Ez főként a technológia fejlődésének tempója és az élő szervezetek filogenetikai adaptációjának mértéke közti egyenlőtlenséggel függ össze. Eme problémakör különböző aspektusairól fogunk vitázni, és megpróbálunk magyarázatot találni arra, hogy miért és hogyan árt a technológia bizonyos esetekben az emberi biológiának.

Viera Lutherová

Pszichológus és tanár, sokéves tapasztalattal rendelkezik a sajátos nevelési igényű gyermekekkel végzett munka területén. Egy magán pszichológiai tanácsadó központot vezet. Minősített INPP szakértő és egyúttal INPP módszer szlovákiai koordinátora. A Bilaterális integráció, a HANDLE és a JIAS hallásstimuláció, valamint a Tomatis módszereivel is dolgozik. Fejlődési rendellenességekkel, mentális és iskolai nehézségekkel küzdő gyermekek egyéni neurodevelopmentális terápiájával foglalkozik. Előadásokat tart, lektorálja a segítő szakmák programjait, és programokról, és rendszeresen publikál szak-népszerűsítő cikkeket folyóiratokban. Tagja a Pszichoterápiás és Szocioterápiás Intézetnek.

A FIZIKAI TEVÉKENYSÉG, A KOGNITÍV FUNKCIÓK ÉS AZ AKADÉMIAI TELJESÍTMÉNY KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK

A civilizációs egyszerűsítések fejlődésének köszönhetően az emberi faj drámai módon csökkentette a fizikai aktivitás és energiafelhasználás mennyiségét, amelyre a túléléshez volt korábban szüksége. A digitális technológiák fejlődése az elmúlt évtizedekben még inkább felgyorsította ezt a trendet. Ugyanakkor az elmúlt 20 év során a fejlődési rendellenességek és az iskolai nehézségek jelentős növekedésének lehettünk szemtanúi a gyermekek populációjában. Egyre több tanulmány bizonyítja, hogy a fizikai aktivitás és az erőnlét minden korosztályban összefügg a tanulmányi teljesítmény minőségével. A kísérleti tanulmányok azt sugallják, hogy a fizikai aktivitás napi arányának növelése pozitív hatással van a figyelem minőségére, a tanulmányi teljesítményre, és csökkenti a viselkedési problémákat minden korosztály általános iskolai populációjában. Ez a hatás erőteljesebb az iskolai problémákkal küzdő gyermekeknél. Az iskolában és a munkában a test ül, és nem az agy. A testen keresztül információkat fogadunk be, a mozgáson keresztül épülnek a feldolgozásukhoz szükséges ideghálózatok, és a testen keresztül valósítjuk meg a megszerzett tudást. A test nem csak a fejet tartja, hanem egyben a kognitív fejlődés hatékony eszköze is.

Beatriz Aguilar Guerrero

Beatriz Aguilar Guerrero INPP oklevéllel rendelkező szakértő. Eredetileg tanárnő; motivációja a tanulási kudarcok okának felderítése volt. Posztgraduális tanulmányait a Malagai Egyetemen és a La Rioja Nemzetközi Egyetemen folytatta, ahol az alábbi szaktárgyakat hallgatta: Alkalmazott kognitív tudományok, Gyermekgyógyászati klinikai neuropszichológia és A neuropszichológia és az oktatás. Az egyik londoni iskolában fedezte fel az INPP iskolai intervenciós programot és annak hatásait. Később megszólította őt a malagai Nemzetközi Montessori Iskola igazgatónője. Azóta Beatriz az INPP iskolai beavatkozási programot gyakorolja ezen iskola tanulóival, és egyúttal a reflexek inhibícióján dolgozik saját praxisában a Neuroaprend-ben. A Malagai Egyetemen azt kutatja, hogyan befolyásolják a reflexek a gyermekek tanulási folyamatát.

AZ INPP ISKOLAI BEAVATKOZÁSI PROGRAM ALKALMAZÁSA A NEMZETKÖZI MONTESSORI ISKOLÁBAN MALAGÁBAN

Malagai nemzetközi Montessori iskola a tanulók oktatása során a gyermek normális, spontán fejlődésén alapuló természetes folyamatot használja fel, és eközben a környezetben szerzett élményekre alapoz. A gyerekek szabadon tanulnak, saját belső fejlődésükkel összhangban, az osztály környezetében, ahol saját motivációt találnak oktatásuk megszervezésére, és megmutatják saját képességeiket.

Ebben a környezetben bevezettük az INPP iskolai beavatkozási programot annak megállapítása érdekében, hogy vajon segít-e a Montessori tanulóknak az oktatási kapacitásaik jobb fejlesztésében. A program alkalmazására 2017. október 30. és 2019. június 14. között került sor, a programba nyolcvanöt tanuló kapcsolódott be, 44 fiú és 41 lány 4 és 11 éves kor között.

Feltételeztük, hogy a bevezető értékelésnél a program elején megfigyelhetjük majd a primitív reflexek nyilvánvaló jelenlétét, úgy a megfigyelt, mint az ellenőrző csoportban. Egyúttal azt is feltételeztük, hogy a program végén javulnak a tanulók reflexei és neuromotoros kapacitásaik is, valamint, hogy a gyermekek tanulmányi kapacitásainak javulását megfigyelhetik majd a tanárok és a szülők is.

Az eredmények azt mutatják, hogy mindkét csoport összeségében jelentősen javult, de a tesztcsoportnak lényegesen magasabb átlagszintje volt, mint az ellenőrző csoportnak.

Tatjana Hošková

A németországi kölni Fachhochschule für Optik und Optometrie főiskolán végzett és optometrista diplomát szerzett. A mainzi WVAO-nál (Optikusok és Optometrikusok Tudományos Egyesülete) a viselkedési optometriából vizsgázott. Németországban folytatta praxisát, és 2012-től Pozsonyban dolgozik a Fokus szemészeti optikánál dolgozik, ahol vizuális tréninget végez. Tagja a szlovákiai Optikai Unió igazgatóságának, és a pozsonyi Egészségügyi Középiskolában Szemészeti optika szakot oktat.

FUNKCIONÁLIS OPTOMETRIA – DINAMIKUS LÁTÁSI FOLYAMAT

A funkcionális (illetve viselkedési) optometria a látórendszer funkcionális rendellenességeivel foglalkozik, vagyis nemcsak magával a látással, hanem a környezettel reagálva a teljes észleléssel is. Az előadás betekintést nyújt a különféle gyermekkori látászavarok világába, azok megállapításával és a javasolt terápiával együtt, valamint abba, hogyan kerül sor az interdiszciplináris gondoskodásra a gyermekkori fejlődési hibák esetén.

Sigrid Graumann-Brunt

Saját beszédterápia, fejlődési terápia és pszichoterápia tanácsadójában dolgozik Buchholz in der Nordheideben valamennyi korcsoportba tartozó személyekkel. Különböző rendellenességekben szenvedő kliensek keresik fel. A Thake Hansen-Lauff-nál végzett továbbképző tanfolyamot követően a neurofiziológiai fejlődés szempontjai nélkülözhetetlen részét képezik holisztikusan orientált diagnosztikájának és terápiájának. Ez lehetővé tette számára, hogy bővítse és fejlessze már meglévő terápiás koncepcióit. Beszédfejlesztő gyógypedagógus és pszichológus, aki tesztek kidolgozására és az alapkutatásra szakosodott. Szakcikkekben és előadások során a gyermek fejlődésével kapcsolatos különböző témákban nyilatkozik.

A perzisztáló primitív reflexek diagnózisa a holisztikus beállítottságú beszédterápiában – négy mintapélda

A perzisztáló csecsemőkori reflexek kezelését különleges intézményekben rendszerint a gyermekek vagy serdülők veszik igénybe.

Másként van ez a pszichoterápiában, illetve a beszédterápiában, fizioterápiában vagy az ergoterápiában. Ebben az esetben a kliensek nem a tartós primitív csecsemőkori reflexek miatt igényelnek terápiás segítségnyújtást.  A teljes körű diagnosztika keretén belül azonban ezt követően gyakran megerősítést nyer, hogy a korai gyermekkor maradványai nemcsak, hogy jelen vannak, hanem ráadásul gyakran a meglévő problémák részét is képezik. Közösen olyan zavarok komplexumát alkotják, amelyeket csak nehezen lehet felismerni. Ha viszont figyelembe vesszük a korai gyermekkor reflexeinek lényegét megvilágító ismereteket, megállapíthatjuk, hogy sokkal többről van szó, mint egy újabb részszempontról. Az emberi élet korai szakaszaiban fellépő zavarok pontosan azok, amelyek az egész életet befolyásoló  hatással vannak a teljes fejlődésre és ennek köszönhetően rendkívül súlyos következményekkel járhatnak.

Tény, hogy ezeket a problémákat, amelyek a perzisztáló primitív reflexreakciókból erednek, a terápiában nem lehet egyszerűen figyelmen kívül hagyni – és nem csak erkölcsi okokból. Az ilyen zavarok következményei gyakran össze vannak nőve a probléma magvával, és amennyiben ennek az aspektusnak nem szentelünk figyelmet, fennáll az a kockázat, hogy különböző kompenzációs formák kialakulását fogjuk támogatni.

Ez a probléma érinti maga a terápiás munka alapelveit, úgy tartalmi, mint szakmai szempontból egyaránt. Kétféle módon járhatunk el: egy erre a területre szakosodott szakértő bevonásával a már folyamatban lévő terápia kiegészítésének keretén belül, vagy ezen a területen további kompetenciákkal rendelkező terapeuták bevonásával.  Azt, hogy hogyan lehet ilyen módon befolyásolni a logopédiai diagnosztikát, négy eseten mutatjuk be. Ezekben az esetekben a holisztikus beállítottságú beszédterápia keretébe beépítésre kerültek a perzisztáló primitív reflexek reakcióinak maradványai is. Pontosan a holisztikus megközelítés képezi ugyanis a legjobb alapot ezek figyelembe vételéhez a diagnosztika és a terápia keretén belül.