Konference

XXVI. ročník mezinárodní konference INPP otvírá fórum pro diskusi a výměnu poznatků z mnohých oblastí medicíny, psychologie a pedagogiky v souvislosti s různými aspekty vývoje dítěte a dysfunkcemi dětí a dospělých. Odborníci z řady zemí a oborů se s účastníky podělí o své znalosti a zkušenosti z praxe a výzkumu v oblastech neuromotorického vývoje, metabolizmu a výživy, funkcí sluchu a zraku i psychiky.

Konference je určena:
Odborníkům zabývajícím se péčí o dětské a dospělé klienty s obtížemi v oblasti vzdělávání, chování, různými smyslovými, tělesnými a psychickými dysfunkcemi, profesionálům z oborů pedagogika, psychologie, logopedie, ergoterapie, optometrie, fyzioterapie, pediatrie a dalších souvisejících oblastí.

Jazyk:
Přednášky budou prezentovány v anglickém a slovenském nebo českém jazyce; při všech prezentacích bude k dispozici simultánní překlad.

Denní program:
od 9:00 do 17:00 hodin oba dny