O INPP

INPP – Inštitút neurofyziologickej psychológie

INPP bol založený ako súkromná výskumná, klinická a školiaca organizácia v roku 1975 v Chesteri vo Veľkej Británii a venuje sa vývoju hodnotiacich postupov s cieľom identifikovať základné fyzické faktory u konkrétnych ťažkostí s učením a vývoju účinných sanačných programov vrátane skríningového testu INPP a vývinového pohybového programu v školách.

V Slovenskej a Českej republike zastrešuje INPP Inštitút psychoterapie a socioterapie. Viac o aktivitách INPP nájdete na stránke inpp.online.

INPP vydal množstvo odborných publikácií, ktoré pomáhajú odborníkom a širokej verejnosti na celom svete.

Publikácie:

Goddard Blythe, S. 2012. Dieťa v rovnováhe. Inštitút psychoterapie a socioterapie, Bratislava.

Goddard Blythe, S. 2012. Dítě v rovnováze. Inštitút psychoterapie a socioterapie, Bratislava.

Goddard S.A. & Hyland D. 1998. Screening for neurological dysfunction in the specific learning difficulty child. British Journal of Occupational Therapy. 10. 459-464.

Goddard Blythe S.A. 2001. Neurological dysfunction as a significant factor in children diagnosed with dyslexia. Published proceedings of The 5th International British Dyslexia Association Conference. University of York. April 2001.

Blythe P. & Goddard Blythe S.A. 2012. Correcting Clinical Facts. Abnormal primitive and postural reflexes in behavioral optometry and vision therapy. Journal of Behavioral Optometry. 23.15.

Goddard Blythe S.A. 2005. Releasing educational potential through movement. A summary of individual studies carried out using the INPP Test Battery and Developmental Movement Programme for use in Schools. Child Care in Practice.11/4:415-432.

Goddard S.A. 2005. Reflexes, Learning and Behavior. Fern Ridge Press. Eugene. OR.

Goddard S.A. The Well-Balanced child. Hawthorn Press. Stroud.

Goddard S.A. Attention, Balance and Coordination. The ABC of Learning Success. Wiley-Blackwell. Chichester.

Goddard S.A. Raising Happy Health Children. Why Mothering Matters. Hawthorn Press.

Goddard S.A. The Genius of Natural Childhood. Hawthorn Press.

Goddard S.A. Assessing Neuromotor Readiness for Learning. The INPP Developmental Screening Test and School Intervention Programme. Wiley-Blackwell.

Goddard S.A. Neuromotor Immaturity in Children and Adults. The INPP Screening Test for Clinicians and Health Practitioners. Wiley-Blackwell.

Goddard S.A. Movement – Your Child’s First Language. Hawthorn Press.

Goddard S.A. A History of the INPP Method 1975 – 2018. Private publication