Międzynarodowa Konferencja INPP w związku z pandemią SARS-CoV19 odbędzie się online.

XXVI Międzynarodowa Konferencja INPP otwiera forum do dyskusji i wymiany wiedzy z wielu dziedzin medycyny, psychologii i pedagogiki na temat różnych aspektów rozwoju dziecka i dysfunkcji u dzieci i dorosłych. Eksperci z wielu krajów i dziedzin podzielą się z uczestnikami swoją wiedzą i doświadczeniem z praktyki i badań w zakresie rozwoju neuromotorycznego, metabolizmu i odżywiania, funkcji słuchu i wzroku oraz psychiki.

Konferencja jest przeznaczona dla:
Specjalistów zajmujących się opieką nad dziećmi i dorosłymi klientami z trudnościami edukacyjnymi, behawioralnymi, różnymi dysfunkcjami sensorycznymi, fizycznymi i psychicznymi, zawodowych specjalistów z zakresu pedagogiki, psychologii, logopedii, terapii zajęciowej, optometrii, fizjoterapii, pediatrii i innych pokrewnych dziedzin.

Język:
Wykłady będą prowadzone w języku angielskim i słowackim, z tłumaczeniem symultanicznym na te języki oraz na niemiecki, węgierski, polski, hiszpański i rosyjski.

Program dzienny:
od 9:00 do 18:00 CEST (UTC+2)

Możesz również pobrać informacje o konferencji w formie ulotki.