O INPP

INPP – Instytut Psychologii Neurofizjologicznej

INPP został założony w 1975 roku w Chester w Wielkiej Brytanii jako prywatna organizacja badawcza, kliniczna i szkoleniowa. Zajmuje się opracowywaniem procedur oceny w celu zidentyfikowania czynników fizycznych leżących u podstaw określonych trudności w nauce oraz przygotowaniem skutecznych programów naprawczych, w tym testu przesiewowego INPP i programu zajęć ruchowo-rozwojowych w szkołach.

Na Słowacji iw Czechach INPP jest objęty działalnością Instytutu Psychoterapii i Socjoterapii. Więcej o działaniach INPP można znaleźć na stronie inpp.online.

INPP wydał szereg profesjonalnych publikacji, które pomagają profesjonalistom i opinii publicznej na całym świecie.

Publikacje:

Goddard Blythe, S. 2012. Dieťa v rovnováhe. Inštitút psychoterapie a socioterapie, Bratislava.

Goddard S.A. & Hyland D. 1998. Screening for neurological dysfunction in the specific learning difficulty child. British Journal of Occupational Therapy. 10. 459-464.

Goddard Blythe S.A. 2001. Neurological dysfunction as a significant factor in children diagnosed with dyslexia. Published proceedings of The 5th International British Dyslexia Association Conference. University of York. April 2001.

Blythe P. & Goddard Blythe S.A. 2012. Correcting Clinical Facts. Abnormal primitive and postural reflexes in behavioral optometry and vision therapy. Journal of Behavioral Optometry. 23.15.

Goddard Blythe S.A. 2005. Releasing educational potential through movement. A summary of individual studies carried out using the INPP Test Battery and Developmental Movement Programme for use in Schools. Child Care in Practice.11/4:415-432.

Goddard S.A. 2005. Reflexes, Learning and Behavior. Fern Ridge Press. Eugene. OR.

Goddard S.A. The Well-Balanced child. Hawthorn Press. Stroud.

Goddard S.A. Attention, Balance and Coordination. The ABC of Learning Success. Wiley-Blackwell. Chichester.

Goddard S.A. Raising Happy Health Children. Why Mothering Matters. Hawthorn Press.

Goddard S.A. The Genius of Natural Childhood. Hawthorn Press.

Goddard S.A. Assessing Neuromotor Readiness for Learning. The INPP Developmental Screening Test and School Intervention Programme. Wiley-Blackwell.

Goddard S.A. Neuromotor Immaturity in Children and Adults. The INPP Screening Test for Clinicians and Health Practitioners. Wiley-Blackwell.

Goddard S.A. Movement – Your Child’s First Language. Hawthorn Press.

Goddard S.A. A History of the INPP Method 1975 – 2018. Private publication