Podpora cez NPC

Slovak Business Agency (SBA) vytvorila v rámci Slovenska Národné podnikateľské centrá (NPC), ktorých hlavným cieľom je poskytovanie informácií a doplnkových služieb, najmä pre malých a stredných podnikateľov. Zámerom je podporiť aj vznik a rozvoj nových podnikov a motivovať fyzické osoby k vstupu do podnikania.

Jednou z ponúkaných možností je aj podpora vzdelávania na medzinárodných odborných podujatiach (konferenciách alebo workshopoch) v členskom štáte EÚ, vrátane Slovenska, podrobnejšie tu. Aktuálne je vypísaná výzva Získajte vstupenky na podujatia v EÚ, o ktorú sa môžete uchádzať.

Podmienkou prístupu k službám je registrácia. Zaregistrovať sa môžete elektronicky po vypísaní výzvy alebo s podporou pracovníkov klientskeho centra Front Office priamo v Národnom podnikateľskom centre vo vašom kraji. Pracovníci klientskeho centra vám tiež osobne alebo emailom poskytnú informácie o možnosti čerpať dotáciu na účasť na konferencii.